CMCtitles
/

Ông Dương Quốc Chính UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng đăng ký mua 150.000 CP

[:vi]Ông Dương Quốc Chính UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng đăng ký mua 150.000 CP từ ngày 26/9/2014 đến ngày 25/10/2014[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.