Hướng dẫn thi công

/
/
Hướng dẫn thi công
I. PHƯƠNG PHÁP ỐP LÁT 1. Tiếp nhận, kiểm tra mã gạch, mã màu trên vỏ hộp gạch phải cùng một thông số kỹ thuật,...
Chất liệu: Ceramic, Granite, Porceilan
Ứng dụng: Ngoài trời, Trong nhà