CMCtitles
/

Bà Tạ Thị Minh Tuấn chị dâu Ông Tạ Quang Vững – Thành viên HĐQT đã bán 31.590 cổ phiếu, thời gian thực hiện từ ngày 05/11/2020 đến ngày 13/11/2020. Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 0 cổ phiếu.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.