CMCtitles
/

Ông Tạ Quang Vững – Ủy viên HĐQT, P. Tổng Giám đốc đăng ký mua 150.000 CP từ ngày 24/10/2017 đến ngày 29/11/2017

[:vi]Ông Tạ Quang Vững – Ủy viên HĐQT, P. Tổng Giám đốc đăng ký mua 150.000 CP từ ngày 24/10/2017 đến ngày 29/11/2017, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 172.481 ( 0,61 %), số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 322.481 (1,14 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.