CMCtitles
/

Ông Tạ Quang Vững – UV Chủ tịch HĐQT, P. Tổng Giám đốc, đã mua 70.000 CP từ ngày 31/10/2017 đến ngày 29/11/2017. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 242.481 CP ( 0,86 % )

[:vi]Ông Tạ Quang Vững – UV Chủ tịch HĐQT, P. Tổng Giám đốc, đã mua 70.000 CP từ ngày 31/10/2017 đến ngày 29/11/2017. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 242.481 CP ( 0,86 % )[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.