CMCtitles
/

Ông Phạm Anh Tuấn – Người Công bố thông tin đã bán 2.900 CP

[:vi]Ông Phạm Anh Tuấn – Người Công bố thông tin đã bán 2.900 CP từ ngày 07/3/2017 đến ngày 05/4/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 0 CP ( 0 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.