CMCtitles
/

Ông Nguyễn Thành Chung – Ủy viên HĐQT đăng ký bán 80.000 Cổ phiếu, từ ngày 25/9/2020 đến ngày 24/10/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi bán là 200.000 CP (0,55%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.