CMCtitles
/

Ông Nguyễn Thành Chung – UVHĐQT đã mua xong 60.000 CP đăng ký giao dịch từ ngày 25/7/2019 đến ngày 23/8/2019. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 200.000 CP (0,55%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.