CMCtitles
/

Ông Nguyễn Quang Huy Chủ Tịch HĐQT – Tổng Giám đốc đã mua 200.000 CP

[:vi]Ông Nguyễn Quang Huy Chủ Tịch HĐQT – Tổng Giám đốc đã mua 200.000 CP từ ngày 23/01/2017 đến ngày 21/02/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 1.201.240 CP ( 6,26 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.