CMCtitles
/

Ông Kiều Văn Linh, NCLQ đến Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đã bán 18.000 CP

[:vi]Ông Kiều Văn Linh, NCLQ đến Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đã bán 18.000 CP ( đăng ký bán 80.000 CP ) từ ngày 29/9/2016 đến ngày 28/10/2016. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 200.000 CP ( 1,04 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.