CMCtitles
/

Ông Kiều Văn Linh – Cha ruột của Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đã bán 44.800 CP từ ngày 18/5/2018 đến ngày 16/6/2018. Số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 151.200 CP ( 0,54 % )

[:vi]Ông Kiều Văn Linh – Cha ruột của Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đã bán 44.800 CP từ ngày 18/5/2018 đến ngày 16/6/2018. Số lượng CP dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 151.200 CP ( 0,54 % )[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.