CMCtitles
/

Ông Kiều Văn Linh cha ruột của Ông Kiều Thế Vinh – UVHĐQT đã bán 78.000 CP từ ngày 22/7/2019 đến ngày 20/8/2019. Số lượng CP nắm giữ sau khi bán là 132.000 CP (0,36%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.