CMCtitles
/

Ông Dương Quốc Chính UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng đã mua 6.700 CP

[:vi]Ông Dương Quốc Chính UVHĐQT, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng đã mua 6.700 CP từ ngày 16/5/2014 đến ngày 15/6/2014[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.