CMCtitles
/

Ông Dương Quốc Chính phó chủ tịch HĐQT, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng đăng ký mua 150.000 CP

[:vi]Ông Dương Quốc Chính phó chủ tịch HĐQT, phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng đăng ký mua 150.000 CP từ ngày 17/6/2015 đến ngày 16/7/2015[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.