CMCtitles
/

Bà Tạ Thị Minh Tuấn chị dâu Ông Tạ Quang Vững – Thành viên HĐQT đăng ký bán 31.590 cổ phiếu từ ngày 05/11/2020 đến ngày 04/12/2020. Số lượng Cổ phiếu nắm giữ trước khi đăng ký bán là 31.590 Cổ phiếu (0,086%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.