Bà Nguyễn Thị Ngân Hà thành viên BKS đã bán 9.000 CP

Quan hệ cổ đông - Các thông tin công bố - Bà Nguyễn Thị Ngân Hà thành viên BKS đã bán 9.000 CP

[:vi]à Nguyễn Thị Ngân Hà thành viên BKS đã bán 9.000 CP từ ngày 07/10/2015 đến ngày 05/11/2015[:]

Trả lời

Nhận tư vấn báo giá

Sản phẩm nổi bật
Bài viết nổi bật