[:vi]Thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu[:]

[:vi]– Thông báo ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu ngày 4/11/2014, ngày giao dịch không hưởng quyền 31/10/2014 ( đăng lúc 26/10/2014 )

* Số lượng CP dự tính phát hành: 8.000.000

* Tỷ lệ thực hiện 1:1

– Báo cáo tài chính quý III năm 2014 ( đăng lúc 9h20 ngày 19/10/2014 )[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm