[:vi]Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018[:]

[:vi][embeddoc url=”http://cmctile.com.vn/wp-content/uploads/2018/02/thong-bao-ngay-dang-ky-cuoi-cung-tddhdcd2018.pdf” download=”all”][:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm