Quyết định vay vốn các ngân hàng dẫn đến tổng các khoản vay có giá trị bằng 15,9 % vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

Có thể bạn quan tâm