Ông Đỗ Phúc Viện UV HĐQT, phó Tổng giám đốc đã bán 30.000 CP

[:vi]Ông Đỗ Phúc Viện UV HĐQT, phó Tổng giám đốc đã bán 30.000 CP từ ngày 19/12/2014 đến ngày 17/01/2015[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm