Ông Nguyễn Quang Huy UV HĐQT, Tổng giám đốc đã mua 25.800 CP

[:vi]Ông Nguyễn Quang Huy UV HĐQT, Tổng giám đốc đã mua 25.800 CP từ ngày 14/7/2014 đến ngày 12/8/2014 [:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm