Ông Nguyễn Quang Huy Chủ Tịch HĐQT – Tổng Giám đốc đăng ký mua 420.000 CP

[:vi]Ông Nguyễn Quang Huy Chủ Tịch HĐQT – Tổng Giám đốc đăng ký mua 420.000 CP từ ngày 23/01/2017 đến ngày 21/02/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 1.001.240 CP ( 5,2 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm