Ông Nguyễn Quang Huy chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 CP

[:vi]Ông Nguyễn Quang Huy chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 CP từ ngày 30/6/2015 đến ngày 29/7/2015[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm