[:vi]Ông Lê Quốc Hưng đã mua 90.700 CP và trở thành cổ đông lớn[:]

[:vi]Ông Lê Quốc Hưng đã mua 90.700 CP và trở thành cổ đông lớn, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 883.800 CP ( 4,6 %). Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 974.500 CP ( 5,08 %). Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu 17/8/2016[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm