[:vi]Ông Lê Quốc Hưng ( CĐL) đã mua 55.000 CP[:]

[:vi]Ông Lê Quốc Hưng ( CĐL) đã mua 55.000 CP, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 1.300.000 CP ( 6,77 %), số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 1.355.000 CP ( 7,06 %). Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu 6/9/2016[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm