Ông Lê Quốc Hưng ( CĐL) đã bán 205.000 CP

[:vi]Ông Lê Quốc Hưng ( CĐL) đã bán 205.000 CP, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 1.345.000 CP ( 7 %), số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 1.140.000 CP ( 5,94 %). Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu 6/12/2016[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm