[:vi]Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đã bán 5.000 CP[:]

[:vi]Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đã bán 5.000 CP từ ngày 06/12/2016 đến ngày 04/01/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 29.180 CP ( 0,15 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm