[:vi]Ông Kiều Thế Vinh con của ông Kiều Văn Linh UV HĐQT đăng ký bán 25.000 CP[:]

[:vi]Ông Kiều Thế Vinh con của ông Kiều Văn Linh UV HĐQT đăng ký bán 25.000 CP từ ngày 08/12/2015 đến ngày 06/01/2016[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest