Ông Kiều Thế Vinh con của ông Kiều Văn Linh UV HĐQT đã bán 8.300 CP

[:vi]Ông Kiều Thế Vinh con của ông Kiều Văn Linh UV HĐQT đã bán 8.300 CP từ ngày 31/3/2016 đến ngày 29/4/2016[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm