[:vi]Ông Kiều Thế Vinh con của ông Kiều Văn Linh Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 12.000 CP[:]

[:vi]Ông Kiều Thế Vinh con của ông Kiều Văn Linh Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 12.000 CP từ ngày 02/01/2015 đến ngày 31/01/2015[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm