[:vi]Ông Kiều Văn Linh, NCLQ đến Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đăng ký bán 80.000 CP[:]

[:vi]Ông Kiều Văn Linh, NCLQ đến Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đăng ký bán 80.000 CP từ ngày 29/9/2016 đến ngày 28/10/2016. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 218.000 CP ( 1,14 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm