Ông Kiều Văn Linh, NCLQ đến Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đăng ký bán 100.000 CP

[:vi]Ông Kiều Văn Linh, NCLQ đến Ông Kiều Thế Vinh Ủy viên HĐQT đăng ký bán 100.000 CP từ ngày 18/5/2017 đến ngày 16/6/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 200.000 CP ( 0,99 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest