Ông Kiều Văn Linh Chủ tịch HĐQT đã bán 40.000 CP

[:vi]Ông Kiều Văn Linh Chủ tịch HĐQT đã bán 40.000 CP từ ngày 18/8/2014 đến ngày 16/9/2014[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm