[:vi]Ông Dương Quốc Chính UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng đăng ký mua 200.000 CP[:]

[:vi]Ông Dương Quốc Chính UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng đăng ký mua 200.000 CP từ ngày 16/5/2014 đến ngày 15/6/2014[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest