[:vi]Ông Dương Quốc Chính UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng đăng ký mua 100.000 CP[:]

[:vi]Ông Dương Quốc Chính UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng đăng ký mua 100.000 CP từ ngày 13/8/2014 đến ngày 11/9/2014[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm