[:vi]Ông Dương Quốc Chính Phó Chủ Tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng đăng ký mua 400.000 CP[:]

[:vi]Ông Dương Quốc Chính Phó Chủ Tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng đăng ký mua 400.000 CP từ ngày 23/01/2017 đến ngày 21/02/2017. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 883.020 CP ( 4,6 %)[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm