[:vi]Nghị quyết, Biên bản của HĐQT về việc điều chỉnh danh sách CBCNV được mua cổ phiếu trong chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty[:]

Có thể bạn quan tâm