[:vi]Giải trình chênh lệch báo cáo soát xét giữa niên độ năm 2017 so với cùng kỳ năm trước[:]

[:vi][embeddoc url=”http://cmctile.com.vn/wp-content/uploads/2017/08/giai-trinh-chenh-lech-signed.pdf” download=”all”][:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm