Công ty cổ phần CMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Quan hệ cổ đông - Đại hội cổ đông - Công ty cổ phần CMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
1 31
Công ty cổ phần CMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 12

Sáng ngày 20/03/2021 tại Nhà hàng Phố Việt (Số 378A Châu – TP Việt Trì – Phú Thọ), Công ty cổ phần CMC đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Nhiệm kỳ 2021 – 2026). Đại hội đã báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Công ty cổ phần CMC (Mã CK: CVT) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2021 (Nhiệm kỳ 2021 – 2026) với sự tham dự của trên 95% Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay mặt cho 1.512 nhà đầu tư đã đến tham dự Đại hội.

Tại đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng của công ty như: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban tổng giám đốc; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021.

Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2020

Năm 2020 là năm thực sự khó khăn, toàn thế giới và Việt Nam chung tay phòng chống đại dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt nặng nề tại các tỉnh miên trung, không ít các doanh nghiệp lâm vào cảnh dừng sản xuất, người lao động không có công văn việc làm, thu nhập không đảm bảo, các chế độ cho người lao động bị ảnh hưởng do nhiều nguyên nhân như không xuất được hàng hóa, thiếu nguồn nguyên liệu nhập khẩu, giãn cách xã hội… đối với ngành VLXD nói chung còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ngành sản xuất gạch ốp lát, cung luôn vượt cầu, các nhà máy gạch gia tăng công suất…

Khó khăn là vậy, dưới sự định hướng của HĐQT, Công tác điều hành linh hoạt của Ban Tổng giám đốc cùng sự đoàn kết, chia sẻ của tập thể CBCNV – LĐ trong toàn công ty đã đưa CMC hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2020 giao cho như sau: Sản lượng sản xuất đạt 127.31%, doanh thu đạt 104.65%, lợi nhuận đạt 104.89%, thu nhập bình quân đạt 103.9%, Các khoản nộp ngân sách nhà nước đạt 140,35%…

Cùng với những kết quả đã đạt được trong sản xuất kinh doanh. Tháng 09/2020, Công ty cổ phần CMC đã vinh dự đón nhận Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh năm 2020 do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam – ViPa tiến hành khảo sát và đánh giá năng lực các công ty trên toàn quốc bình chọn. Đó là sự ghi nhận những thành quả – khắc phục khó khăn của Công ty cổ phần CMC trước những thách thức- ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid 19 đến nền kinh tế Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Trước những diễn biến khó lường của đại dịch Covid – 19 ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, đại hội cũng đã thống nhất thông qua 100% phiếu bầu với các chỉ tiêu chính như: Tổng giá trị sản đạt: 1.300 tỷ đồng; Doanh thu ước đạt: 1.450 tỷ đồng; Nộp Ngân sách: 80 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 136,2 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người: 10 – 10,5 triệu; Chia cổ tức dự kiến: 20%.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niêm lần thứ 15 năm 2021 (Nhiệm kỳ 2021 – 2026);  Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2021 – 2026).

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026  gồm các Ông /bà có tên sau:

1. Ông Ngô Đức Vũ

2.Ông Nguyễn Văn Hiếu

3. Bà Phan Thị Thu Thảo

4. Ông Trần Hữu Truyền

5. Ông Nguyễn Quang Huy

6. Ông Bùi Quang Minh

7. Ông Hoàng Việt

2 32
HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm những Ông/ bà có tên sau:

1. Bà Phan Thùy Giang

2. Ông Trần Đức Hiệp

3. Ông Trần Đức Thanh

3 33
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Một số hình ảnh tại đại hội:

4 27
Công ty cổ phần CMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 13
5 26
Công ty cổ phần CMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 14
6 25
Công ty cổ phần CMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 15
7 22
Công ty cổ phần CMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 16
8 15
Công ty cổ phần CMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 17
9 14
Công ty cổ phần CMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 18
10 10
Công ty cổ phần CMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 19
11 8
Công ty cổ phần CMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 20

Trả lời

Nhận tư vấn báo giá

Sản phẩm nổi bật
Bài viết nổi bật