CMC tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Quan hệ cổ đông - Đại hội cổ đông - CMC tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Sáng 27/06/2020 tại Tp Việt Trì, Công ty cổ phần CMC (Mã CK: CVT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu đạt doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng và 140 tỷ đồng lợi nhuận cho năm 2020

1 27
CMC tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 4

Đại hội có sự tham gia của gần 150 cổ đông, đại diện cho 62,23% vốn điều lệ dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm ông Dương Quốc Chính – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quang Huy – Tổng giám đốc và ông Tạ Quang Vững – Thành viên HĐQT – Phó TGĐ.

2 28
CMC tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 5

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nguyễn Quang Huy – Tổng Giám đốc đã báo cáo kết quả hoạt động năm 2019. Theo đó, Công ty cổ phần CMC đã đạt doanh thu 1.583,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 206 tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt  hơn 160 tỷ đồng. Đại hội đã thông qua phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 15%.

Theo số liệu của Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam, cả nước có khoảng hơn 80 doanh nghiệp sản xuất gạch men ốp lát, sản lượng khoảng 700 triệu m2/năm. Vì vậy, sự cạnh tranh trong thị trường gạch rất khốc liệt và khó khăn. Năm 2019, bên cạnh những dòng sản phẩm cao cấp như gạch granite đồng chất công nghệ Thấm Muối Tan –  gạch granite vi tinh kim cương, CMC đã đưa ra rất nhiều dòng sản phẩm mới đón đầu thị trường như gạch thanh gỗ (giả gỗ) sản xuất nguyên viên KT 150*800, gạch chân tường KT 130*800, gạch kim cương siêu bóng KT 600*600 – 800*800 được thị trường đón nhận rất tốt giúp CMC luôn là một trong những nhà máy sản xuất đa dạng kích thước nhất Việt Nam, đón đầu xu hướng -cung ứng các sản phẩm tốt nhất, đa dạng nhất hướng tới khách hàng.

3 31
CMC tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 6

Đại hội cũng đã nhất trí thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, theo đó Tổng giá trị sản lượng đạt 1.150 tỷ đồng, Tổng giá trị kim ngạch Xuất nhập khẩu đạt 9.5 triệu USD, Doanh thu ước đạt 1.300 tỷ đồng, Lợi nhuận đạt 140 tỷ đồng, Cổ tức dự kiến chia 15 – 20%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần CMC năm 2020 cũng thông qua nhiều nội dung quan trọng khác như:

– Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt đồng và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

– Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

– Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

– Thông qua tờ trình về công tác đầu tư năm 2020

– Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Với tỷ lệ phiểu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CB-CNV công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn trong tình hình diễn biến dịch bênh Covid – 19 còn phức tạp nhưng tin tưởng năm 2020 sẽ hoàn thành tốt các kế hoạch được Đại hội đồng cổ đồng thương niên 2020 thông qua.

Trả lời

Nhận tư vấn báo giá

Sản phẩm nổi bật
Bài viết nổi bật