ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Quan hệ cổ đông - Đại hội cổ đông - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

PTT-CMC Ngày 20/4/2019, Công ty cổ phần CMC (Mã chứng khoán: CVT) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.  Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung quan trọng của Công ty trong năm 2019.

1 13

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 với sự tham dự của HĐQT công ty cổ phần CMC và hơn 200 cổ đông sở hữu đại diện cho hơn 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty. Theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần CMC, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần CMC đủ điều kiện tiến hành.

2 14

Ông Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch HĐQT – TGĐ đã phát biểu khai mạc đại hội và báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. Theo số liệu đã được kiểm toán, tổng doanh thu Công ty cổ phần CMC năm 2018 đạt hơn 1.553 tỷ đồng đạt 91.35% kế hoạch, lợi nhuận đạt hơn 200 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ đạt 96.1% kế hoạch, sản xuất đạt 103% kế hoạch. Nộp ngân sách hơn 100 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt: 11.194.922 đồng/người/tháng. Tỷ suất lợi nhuận luôn duy trì ở mức cao 13.08%. Chi cổ tức bằng tiền mặt 25%. Việc đầu tư và áp dụng công nghệ tiên tiến trên cả hai khía cạnh quản trị và sản xuất kinh doanh đã mang lại hiệu quả rõ nét, tạo nền tảng lâu dài cho chiến lược phát triển bền vững của công ty.   

3 16

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần CMC năm 2019

ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần CMC năm 2019 cũng tiến hành biểu quyết thống nhất một số nội dung nổi bật sau:

1. Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 – 2021. HĐQT nhiệm kỳ mới bổ sung nhân sự trẻ, đảm bảo lực lượng kế cận của Công ty

Cơ cấu HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021 bao gồm: 02 thành viên độc lập, 05 thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành công ty. Thành phần HĐQT được xây dựng dựa trên tiêu chí đa dạng về năng lực và kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: quản trị kinh doanh, công nghệ sản xuất, tài chính kế toán, luật pháp. Hai thành viên bầu bổ sung là lực lượng trẻ trong HĐQT trong lứa tuổi 35 – 45, có năng lực đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp, cùng khả năng hội nhập và thích ứng nhanh.

4 14

2, Đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung Ban Kiểm soát, phát huy tối đa hiệu quả của Ban Quản trị rủi ro và Kiểm toán nội bộ trong đó bao gồm chức năng của Ban Kiểm soát

Hiện tại, cơ cấu quản trị của Công ty bao gồm: ĐHĐCĐ, HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Lãnh đạo. Mô hình này tuân thủ Khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014. Đại hội cũng đã thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với Ông Bùi Nhân Chương và bầu bổ sung 01 kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021 với Ông Ngô Kim Văn, tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành. Trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và đánh giá hiệu quả của Ban Kiểm soát, đại hội đã thống nhất kiện toàn bộ máy nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các hoạt động của Công ty.

5 12

3. Đại hội thông qua việc Chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại CMC số 1

4. Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần CMC số 2

5. Thông qua việc đầu tư bổ sung 01 dây chuyền sản xuất Ngói gốm, công suất từ 3-5 triệu m2/năm tại Nhà máy gạch số 2

6. Về định hướng hoạt động năm 2019, ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất kế hoạch SXKD năm 2019 của CMC như sau:

  • Tổng doanh thu đạt 1.700 tỷ đồng (tăng 10.3% so với năm 2018)
  • Tổng lợi nhuận ước đạt 220 tỷ đồng (tăng xấp xỉ 10 % so với năm 2018).

Toàn bộ Biên bản, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được công bố đăng tải tại website CMC theo đường link http://cmctile.com.vn/nghi-quyet-bien-ban-dhdcdtn-2019/ 

CMC là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất gạch ốp – lát trên thị trường vật liệu xây dựng tại Việt Nam. Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, với kinh nghiệm lâu năm và bí quyết công nghệ riêng kết hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra sản phẩm  của CMC luôn dẫn đầu về chất lượng và tính thẩm mỹ.

Gạch ốp – lát CMC không những đa dạng về kích thước và mẫu mã khác nhau, mà còn sở hữu các tính chất cơ lý vượt trội như độ chịu mài mòn cao, độ bóng cao, độ hút nước khả năng chống xước, độ bền vượt trội so với đá tự nhiên, phù hợp trong ứng dụng trang trí nội ngoại thất trong các công trình lớn như sân bay, trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp…

Trả lời

Nhận tư vấn báo giá

Sản phẩm nổi bật
Bài viết nổi bật