CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ PCT THƯỜNG TRỰC VÀ PCT CỦA CÔNG TY CMC

CÔNG BỐ THÔNG TIN: Bổ nhiệm ông Trần Đức Huy – thành viên HĐQT giữ chức Phó chủ tịch HĐQT thường trực và ông Nguyễn Quang Huy – thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT kể từ ngày 6/9/2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm