Ông Lê Quốc Hưng ( CĐL) đã bán 100.000 CP

Quan hệ cổ đông - Các thông tin công bố - Ông Lê Quốc Hưng ( CĐL) đã bán 100.000 CP

[:vi]Ông Lê Quốc Hưng ( CĐL) đã bán 100.000 CP, số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch 965.000 CP ( 5.03 %), số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 865.000 CP ( 4,51 %) và không còn là cổ đông lớn. Ngày giao dịch làm thay đổi sở hữu 14/12/2016[:]

Trả lời

Nhận tư vấn báo giá

Sản phẩm nổi bật
Bài viết nổi bật