CMCtitles
/

Ông Kiều Thế Vinh đã bán 8.000 CP

[:vi]Ông Kiều Thế Vinh con của ông Kiều Văn Linh Chủ tịch HĐQT đã bán 8.000 CP từ ngày 18/2/2014 đến ngày 19/3/2014[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.