Ông Kiều Văn Linh cha ruột của Ông Kiều Thế Vinh – Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký bán 80.000 Cổ phiếu từ ngày 20/8/2020 đến ngày 18/9/2020. Số lượng Cổ phiếu nắm giữ trước khi đăng ký bán là 132.000 Cổ phiếu (0,36%)

Trả lời

Nhận tư vấn báo giá

Sản phẩm nổi bật
Bài viết nổi bật