Bà Tạ Thị Diệp vợ Ông Đỗ Phúc Viện – Phó tổng giám đốc đã bán 0 cổ phiếu. Thực hiện từ ngày 04/12/2020 đến ngày 31/12/2020. Số lượng Cổ phiếu nắm giữ sau khi bán là 6.552 Cổ phiếu (0,02%)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Có thể bạn quan tâm