[:vi]Báo cáo phát hành cổ phiếu chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty, nghị quyết HĐQT và biên bản HĐQT về việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty[:]

Có thể bạn quan tâm