[:vi]Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân UV HĐQT đã bán 10.000 CP[:]

[:vi]Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân UV HĐQT đã bán 10.000 CP từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/10/2014[:]

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest