Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

/
/
Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

Dự án Cao đẳng Dược Phú Thọ bao gồm khu giảng đường, khu thí nghiệm, thư viện đến nhà tập, sân chơi, bể bơi, nhà ăn, căng tin,…