Nhà ga T2 Sân bay Nội Bài

/
/
Nhà ga T2 Sân bay Nội Bài

Đây là một dự án với quy mô lớn, triển khai đồng bộ các hệ thống theo tiêu chuẩn sân bay Quốc tế trên thế giới, được chính phủ và các bộ ngành quan tâm